adopce na dálku Haiti

Dopisy od Ange

 

Vlevo nahoře na této stránce jsou odkazy na dopisy, které nám z Haiti přišly. Jsou v nich také zprávy od koordinátorů a obrázky, které Ange nakreslila.