adopce na dálku Haiti

Česká charita jede na Haiti 19.1.2010

 

 

Olomouc, 19.1.2010

Žena, která pomáhala uvést v život projekt "Adopce na dálku - Haiti", v němž se Češi a Moravané sponzorsky starají už o 518 dětí, se vrací na místo činu. Tentokrát však za mnohem smutnějších okolností - Irena Klimková je součástí dvoučlenné mise české Charity, která ve středu 20. 1. 2010 vyráží do centra humanitární pomoci na zemětřesením zdevastovaném Haiti. Klimková by spolu s kolegy - až vyřeší pomoc nejpotřebnějším - měla postupně připravit programy, jak co nejefektivněji využít sumu peněz od dárců. K polovině ledna se Charitě podařilo shromáždit už skoro 7 milionů korun (přesně 6.994.771). 

 

 

 www.casttv.com/video/pllupn1/esk-charita-jede-na-haiti-video