adopce na dálku Haiti

Česká škola na Haiti

 

Cesty víry
Česká škola na Haiti
 


Když před lety přišel farář Roman Musil na Haiti, našel hlad a bídu. Dnes se stará o novou školu a společně s českými a slovenskými lékaři pečuje o nemocné (2007). Režie M. Strouhal

 

 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1185258379-cesty-viry/407235100051009-ceska-skola-na-haiti/