adopce na dálku Haiti

přehled vybraných peněz

01.11.2010 12:30

přehled vybraných peněz

 

Do této rubriky bude vložen sumář vybraných a investovaných peněz.

 

Kolik peněz je potřeba ročně platit?

Roční částka na jedno dítě představuje 6 500Kč (částka odpovídá 18Kč/den).

Jak se tyto peníze využijí ?

 

1. Největší část peněz je použita na zabezpečení školních pomůcek, povinnou školní uniformu, základní zdravotní péči a minimálně
jedno jídlo denně. (Poznámka: děti v chudých rodinách často nemají ani jedno jídlo denně.)


2. Z fondu dárků, který představuje 3 % z celkové částky, jsou dětem podle možností kupovány a spravedlivě rozdělovány praktické
dárky podle výběru komise (napr. moskytiéry, matrace na spaní apod.)

.
3. Část peněz jde do fondu místní komunity, jejíž dobré fungování je důležité pro život dětí i dospělých. Lidé na vesnicích jsou
nuceni hledat práci ve městech, často tam však končí ve slumech, v horších podmínkách, než které měli doma. Na vesnici tak
zůstávají jen staří lidé a děti, lidé mezi 18-35 lety tam téměř nejsou. Fungující komunita na vesnicích může zabezpečit všem pracovní
i sociální zázemí, aby nemuseli odcházet do měst. Peníze z fondu tedy umožní rozvoj projektů, které naučí místní lidi dovednostem,
např. šití v šicí dílně pro ženy, chov včel a další. Produkty bude možné prodávat. Příspěvek z fondu místní komunity bude
určen také na vzdělávání dospělých a krytí výdajů spojených s ošetřením a léčbou zranění či akutních zdravotních komplikací členů
komunity.

 

Na položky zahrnuté ve výše uvedených bodech se odvádí 82 %.
10 % z celkové částky jde na pokrytí režijních nákladů centra na Haiti. Z této položky se hradí mzda sociálního pracovníka, doprava
do vesnic, fotografie dětí, formuláře a roční zprávy, komunikace s ČR, provoz kanceláře.
8 % z celkové částky slouží k pokrytí režijních nákladů projektu v ČR, tedy na úhradu nejnutnějšího provozu kanceláře, poštovného,
propagace, komunikace s Haiti a ostatních nákladů.
Pokud se podaří ušetřit režijní náklady (jak u nás, tak na Haiti), budou použity na účely uvedené v bodech 1-3.

 

Pokud by jste rádi na projekt přispěli, je Vám k dispozici zapečetěná pokladnička na Obecním úřadě v Nemili. Připravujeme další zapečetěnou pokladničku umístit ve škole a v obchodě. 

 

Vyhledávání

Kontakt

Adopcenadalkunemile Vladimíra Václavková
Nemile 140
789 01
603 335 882