adopce na dálku Haiti

rok 2013

Milý přátelé,

celkem se do pokladniček vybralo 4500Kč, požádali jsem tedy opět Obecní úřad o příspěvek 2000Kč. Děkujeme mockrát!

 

kopie složenky 2013.PDF (87674)