adopce na dálku Haiti

rok 2017

 

Na rok   2017 jsme rozpečeťovali pokladničku na obecním úřadě dvakrát. Při prvním počítání bylo v pokladničce 720Kč a dvě plastová kolečka.

Druhé rozpečetění bylo provedeno 17.5.2017 po Čarodějnickém soutěžení. Vybralo se 776Kč - jako dobrovolné vstupné a tímto velmi velké poděkování organizátorům !

Celkem vybráno 1496Kč, chybějící částku 5004Kč doložil dárce.

 

platba 2017.PDF (721112)