adopce na dálku Haiti

pokladnička ve škole

 

rok 2014 - pokladnička byla zrušena

 

Rok 2013 -při rozpečetění pokladničky byly přítmné paní Sobotová a Václavková. Vybraná částka byla 327Kč. Škola také přispěla do sbírky částkou 600Kč z Vánočních trhů. Vánoční trhy se poprvé konaly v roce 2007 ve škole a jejich symbolem byla právě adopce na dálku. Díky paní ředitelce a paním učitelkám se Vánoční trhy rozrostly do velké akce, která pomáhá dětem z naší školy a Ange z Haiti.

 

Rok 2012 -při rozpečetění pokladničky byly přítmné paní Sobotová a Václavková. Vybraná částka byla 318Kč.

 

 

pokladničku jsme do školy umístili 4.11.2010. Pokladnička je zapečetěná a při počítání se rozpečetí v přítomnosti paní ředitelky nebo paní učitelky

. Po zpočtení a provedení zápisu budou peníze odneseny na obecní úřad a pokladnička bude opět zapečetěna.

 

přehled vybraných peněz škola.PDF (58,5 kB)