adopce na dálku Haiti

sumář všech pokladniček

rok 2016

pokladnička na obecním úřadě - 981Kč

dar spolku Málinka při ZŠNemile z Vánočních trhů - 800Kč

anonymní dar - 4 719Kč

Rok 2015

V tomto roce byly vybrány tyto částky:

pokladnička na obecním  úřadě - 1235Kč

Dar školy z Vánočních trhů - 800Kč

anonymní dar - 200Kč

zastupitlé našich obcí - 1000Kč

anonymní dar - 1265Kč

O chybějící částku 2000Kč jsme požádali zastupitelstvo a to naší žádosti vyhovělo. Děkujeme.

 

Rok 2014

V tomto roce byly vybrány tyto částky:

pokladnička na Obecním úřadě - 2988Kč

anonymní dar - 512Kč

O chybějící částku 3500Kř jsme požádali zastupitele a Ti nám žádost schváláli. Děkujeme.

 

Rok 2013

V roce 2013 byly vybrány tyto částky - 

na OÚ - 1760Kč

ve škole - 927Kč

v obchodě - 67Kč

Ke dni 13.3.2013 máme tedy 2754Kč. Chybí nám 3754Kč. 

Anonymní dárce doložil částku do výše 4 500Kč a o chybějící 2000Kč jsme požádali zastupitelstvo naší obce, které naší žádost vyhovělo.

Tímto děkujeme 

 

 

 

Rok 2012

V roce 2012 byly vybrány tyto částky - 

na OÚ - 3730Kč

ve škole - 318Kč

v obchodě - 332Kč

 

Celková částka je 4500Kč. O chybějící 2000Kč jsme požádali Obecní úřad v Nemili a zastupitelstvo obce nám vyhovělo-velmi tímto děkujeme.

 

 

sumář všech pokladniček.PDF (79,7 kB) - do roku 2011