adopce na dálku Haiti

Zprávy z Praga-Haiti listopad 2013

 

 

co se změnilo v projektu vrtání studní na Haiti :

https://www.praga-haiti.cz/Pro-media/newsletter/newsletter-listopad-2013-kompletni-informace-o-podzimni-misi.html