adopce na dálku Haiti

rok 2016

V letošním roce se v pokladničce spočítalo 981Kč, z Vánočních trhů nám škola věnovala 800Kč, zbývající částku 4719Kč doložil dárce.

Kopie složenky : potvrzení platby 2016.PDF (449770)